Stimate vizitator!

Ministerul Afacerilor Interne în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 606 din 01.06.2007 „Cu privire la unele acţiuni de implementare a Strategiei Naţionale de Edificare a societăţii informaţionale - „Moldova electronică” în anul 2007” oferă cetăţenilor, prin mijloace electronice, posibilitatea de a adresa cereri cu privire la infracţiuni.

Declaraţia dumneavoastră expediată prin intermediul reţelei globale „Internet” va fi examinată în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova.

Conform articolului 263 al Codului de procedură penală al Republicii Moldova, plîngerea sau, după caz, denunţul trebuie să cuprindă: numele, prenumele, calitatea şi domiciliul petiţionarului, descrierea faptei care formează obiectul plîngerii sau denunţului, indicarea făptuitorului, dacă acesta este cunoscut, şi a mijloacelor de probă.

Persoana care face denunţ sau plîngere ce conţine şi denunţ poartă răspundere în caz dacă denunţul este intenţionat calomnios în conformitate cu articolul 311 al Codului penal al Republicii Moldova.

Plîngerile şi denunţurile anonime nu pot servi temei pentru pornirea urmăririi penale, însă, în urma controlului efectuat în temeiul acestor plîngeri sau denunţuri, organul de urmărire penală se poate autosesiza în vederea urmăririi penale.

Doriţi să accesaţi serviciul dat?